میز بالابر سه قیچی

  • میز بالابر سه قیچی

    میز بالابر سه قیچی

    ارتفاع کار میز بالابر سه قیچی بالاتر از میز بالابر دو قیچی است.این می تواند به ارتفاع سکوی 3000 میلی متر برسد و حداکثر بار می تواند به 2000 کیلوگرم برسد، که بدون شک برخی از وظایف جابجایی مواد را کارآمدتر و راحت تر می کند.

پیام خود را برای ما ارسال کنید:

پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید