بالابر برقی قیچی برقی

  • Electrically Drive Scissor Lift

    بالابر برقی قیچی برقی

    تفاوت بین آسانسور قیچی هیدرولیکی و آسانسور قیچی برقی این است که یکی از سیستم هیدرولیک برای حرکت چرخ استفاده می کند و دیگری از موتور الکتریکی استفاده می کند که بر روی چرخ نصب می کند.

پیام خود را برای ما ارسال کنید:

پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید