میز آسانسور قیچی سنگین

  • Heavy Duty Scissor Lift Table

    میز آسانسور قیچی سنگین

    سکوی قیچی ثابت سنگین عمدتا در سایتهای مقیاس بزرگ معادن ، سایتهای ساختمانی در مقیاس بزرگ و ایستگاههای باربری در مقیاس بزرگ استفاده می شود. همه اندازه سکوها ، ظرفیت و ارتفاع سکوها باید سفارشی شوند.

پیام خود را برای ما ارسال کنید:

پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید