میز بالابر قیچی سنگین

  • میز بالابر قیچی سنگین

    میز بالابر قیچی سنگین

    پلت فرم قیچی ثابت سنگین عمدتاً در سایت های معدنی در مقیاس بزرگ، سایت های کار ساخت و ساز در مقیاس بزرگ و ایستگاه های بار در مقیاس بزرگ استفاده می شود. همه اندازه پلت فرم، ظرفیت و ارتفاع پلت فرم نیاز به سفارشی سازی دارند.

پیام خود را برای ما ارسال کنید:

پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید