بالابر موتور سیکلت

  • بالابر موتور سیکلت چهار چرخ

    بالابر موتور سیکلت چهار چرخ

    بالابر موتور سیکلت چهار چرخ یک بالابر تعمیر موتور سیکلت چهار چرخ است که به تازگی ساخته شده و توسط تکنسین ها به تولید رسیده است.
  • بالابر موتور سیکلت

    بالابر موتور سیکلت

    بالابر قیچی موتور سیکلت برای نمایشگاه یا نگهداری موتور سیکلت مناسب است.بالابر موتور سیکلت ما دارای بار استاندارد 500 کیلوگرم است و می تواند تا 800 کیلوگرم ارتقا یابد.به طور کلی می تواند موتورسیکلت های معمولی، حتی موتورسیکلت های سنگین وزن هارلی را حمل کند، قیچی موتور سیکلت ما نیز می تواند آنها را به راحتی حمل کند.

پیام خود را برای ما ارسال کنید:

پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید