میز بالابر قیچی گودال

  • میز بالابر قیچی گودال

    میز بالابر قیچی گودال

    میز بالابر قیچی بار گودال عمدتاً برای بارگیری کالاها بر روی کامیون، پس از نصب سکو در گودال استفاده می شود.در این زمان، میز و زمین در یک سطح هستند.پس از اینکه کالا به سکو منتقل شد، سکو را بالا ببرید، سپس می توانیم کالا را به کامیون منتقل کنیم.

پیام خود را برای ما ارسال کنید:

پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید