میز بالابر چهار قیچی

  • میز بالابر چهار قیچی

    میز بالابر چهار قیچی

    میز بالابر چهار قیچی بیشتر برای حمل بار از طبقه اول به طبقه دوم استفاده می شود.علت برخی از مشتریان فضای محدودی دارند و فضای کافی برای نصب آسانسور بار یا بالابر بار وجود ندارد.می توانید به جای آسانسور باربری، میز بالابر چهار قیچی را انتخاب کنید.

پیام خود را برای ما ارسال کنید:

پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید