بالابر قیچی هیدرولیک درایو

  • Hydraulic Drive Scissor Lift

    بالابر قیچی هیدرولیک درایو

    بالابر قیچی خودران یک تجهیزات فوق العاده کارآمد است. کارکنان می توانند مستقیماً روی سکو بایستند تا حرکت و بلند کردن تجهیزات را کنترل کنند. از طریق این حالت عملکرد ، نیازی به پایین آمدن سکوی روی زمین هنگام موقعیت کار تلفن همراه نیست.

پیام خود را برای ما ارسال کنید:

پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید