بالابر بوم مفصلی خودکششی

  • بالابر بوم مفصلی خودکششی با تاییدیه CE

    بالابر بوم مفصلی خودکششی با تاییدیه CE

    بالابر بوم مفصلی خودکششی می تواند با محیط عملیاتی خاص کارخانه کشتی سازی سازگار شود.سکوی راه رفتن و چرخش بوم باید مجهز به ترمزهای قابل اعتماد باشد تا از کنترل قابل اعتماد روی سطح شیب دار و در حین کار اطمینان حاصل شود.

پیام خود را برای ما ارسال کنید:

پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید