لیفت بوم مفصل دار خودران

  • Self Propelled Articulated Boom Lift

    لیفت بوم مفصل دار خودران

    بالابر رونق مفصل دار خود می تواند با محیط عملیاتی خاص کارخانه کشتی سازگار شود. پیاده روی و چرخش بوم باید مجهز به ترمزهای قابل اطمینان باشد تا از کنترل قابل اطمینان روی سطح شیب دار و در حین کار اطمینان حاصل شود.

پیام خود را برای ما ارسال کنید:

پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید