بالابر بوم خزنده

  • بالابر بوم خزنده

    بالابر بوم خزنده

    بالابر بوم خزنده یک پلت فرم کار هوایی از نوع بوم بالابر جدید طراحی شده است.مفهوم طراحی بالابر بوم خزنده این است که کارگران را برای کار راحت‌تر در فاصله کوتاه یا در محدوده حرکتی کوچک تسهیل کند.

پیام خود را برای ما ارسال کنید:

پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید