بالابر قیچی خودران

  • Hydraulic Drive Scissor Lift

    بالابر قیچی هیدرولیک درایو

    بالابر قیچی خودران یک تجهیزات فوق العاده کارآمد است. کارکنان می توانند مستقیماً روی سکو بایستند تا حرکت و بلند کردن تجهیزات را کنترل کنند. از طریق این حالت عملکرد ، نیازی به پایین آمدن سکوی روی زمین هنگام موقعیت کار تلفن همراه نیست.
  • Electrically Drive Scissor Lift

    بالابر برقی قیچی برقی

    تفاوت بین آسانسور قیچی هیدرولیکی و آسانسور قیچی برقی این است که یکی از سیستم هیدرولیک برای حرکت چرخ استفاده می کند و دیگری از موتور الکتریکی استفاده می کند که بر روی چرخ نصب می کند.

پیام خود را برای ما ارسال کنید:

پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید