رمپ اسکله ثابت

  • Stationary Dock Ramp

    رمپ اسکله ثابت

    ایستگاه بارانداز ثابت توسط ایستگاه پمپ هیدرولیک و موتور الکتریکی هدایت می شود. مجهز به دو سیلندر هیدرولیک است. یکی برای بلند کردن سکو و دیگری برای بلند کردن کف استفاده می شود. این مورد برای ایستگاه حمل و نقل یا ایستگاه بار ، بارگیری انبار و غیره اعمال می شود.

پیام خود را برای ما ارسال کنید:

پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید