بالابر بوم تلسکوپی پیشرانه Slef

  • بالابر بوم تلسکوپی خودکششی

    بالابر بوم تلسکوپی خودکششی

    بهترین نکته مهم بالابر بوم تلسکوپی خودکششی این است که می تواند به ارتفاع سکوی بسیار بالایی در مقایسه با بالابر بوم مفصلی پیشرانه slef برسد. حداکثر مدل معمولی می تواند به بیش از 40 متر ارتفاع سکو برسد، بهترین مدل عملکرد می تواند به ارتفاع سکوی 58 متر برسد.

پیام خود را برای ما ارسال کنید:

پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید