بالابر تلسکوپی پیشران Slef

  • Self Propelled Telescopic Boom Lift

    آسانسور بوم تلسکوپی خودران

    بهترین نقطه مهم بالابر تلسکوپی خودران این است که می تواند به ارتفاع سکو بسیار بالایی برسد در مقایسه با آسانسور بوم مفصلی با حرکت ساده. مدل معمولی حداکثر می تواند به بیش از 40 متر ارتفاع سکو برسد ، بهترین مدل عملکردی می تواند به ارتفاع سکو 58 متر برسد.

پیام خود را برای ما ارسال کنید:

پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید