میز بالابر قیچی با مشخصات پایین

  • میز بالابر قیچی با مشخصات پایین

    میز بالابر قیچی با مشخصات پایین

    بزرگترین مزیت میز بالابر قیچی با مشخصات پایین این است که ارتفاع تجهیزات تنها 85 میلی متر است.در صورت عدم وجود لیفتراک، می توانید مستقیماً از پالت تراک برای کشیدن کالاها یا پالت ها به روی میز از طریق شیب استفاده کنید و در هزینه های لیفتراک صرفه جویی کنید و کارایی کار را بهبود بخشید.

پیام خود را برای ما ارسال کنید:

پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید